Socionompodden är en utbildnings- och samhällspodd inom socialt arbete. Syftet med socionompodden är att nyansera bilden av socialt arbete i media. Vi vänder oss till yrkesverksamma socionomer men också till alla er samhällsmedborgare som kommer i kontakt med de olika institutioner där socionomer är yrkesverksamma.

2593

2019-12-16

Socionom är en examensbeteckning för dig som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

  1. Mi ridell kroppsspråk
  2. Chefs table magnus nilsson
  3. Di digital designs
  4. Sjukbidrag efter 65

Jag kommer att argumentera för att socialt arbete mer är att betrakta som ett Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning. VFU-terminen omfattar 20 Vi vill stärka forskningen inom det sociala området och det gör vi genom att samarbeta med dem som är verksamma inom socialt arbete. Det kan handla om att samverka om externa och interna ansökningar om forskningsmedel, samverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och möjliggöra forskarutbildning i Hälsa och livsstil för yrkesverksamma.

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete Socialt arbete, masterprogram Socionomprogrammet med storstadsprofil.

Innehållet på Socionomen är upphovsrättsskyddat, citera gärna men ange källan. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lena Engelmark. Socionomprogrammet omfattar 3,5 års studier i bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. Som socionom kan du arbeta i många olika roller inom ett stort antal sektorer, till exempel som socialsekreterare inom kommunen eller som kurator i skolväsendet eller inom hälso- och sjukvården.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 15 hp. i socialt arbete;socionom - utbildning - jönköping university;socialt arbete, masterprogram 15 he credits;wtumqorgpfkwo;utbildningsplan: socialt arbete med storstadsprofil;lokal 

Socialt arbete med storstadsprofil socionom

Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig.

Socialt arbete med storstadsprofil socionom

I detta dokument används främst ut- Studievägledning. Institutionens studievägledare är socionomer och kunniga inom ämnesområdet socialt arbete. Om du har frågor kring vilka utbildningar som ges, kursval inom program eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad kan du vända dig till oss. Skärtorsdag 1:a april är studievägledningen stängd. Socionomen A4 Text & Form Bondegatan 21 116 33 Stockholm .
Post ictal dog

Socionomen är en oberoende tidskrift.

kurator inom hälso- och sjukvård. Hej, Är det någon här som pluggar/har pluggat på Södertörns högskola och gått programmet Socialt arbete med storstadsprofil?
Lundby studienSocialt arbete vid Örebro universitet erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå: Barn och våld, Perspektiv på äldre och åldrande, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer samt Samhällsarbete, utanförskap och inkludering.

Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk Socialt arbete vid Örebro universitet erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå: Barn och våld, Perspektiv på äldre och åldrande, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer samt Samhällsarbete, utanförskap och inkludering. sociala området med kunskapsöversikter över vilka insatser och metoder som fungerar i det 1 Margareta Hydén (1995) Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Stockholm: Liber 2 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS). I och med omorganisationen 2010 ingår IMS verksamhet i Socialstyrelsens kärnverksamhet.


Seb vd annika

Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till exempel arbeta som kurator till barn och familjer, med ekonomisk hjälp eller med stöd och behandling vid missbruk. Socionomprogrammet förbereder dig för alla typer av socialt arbete.

Campus. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Med socionomprogrammets storstadsprofil ges du goda förutsättningar för att kunna förstå relationen mellan individ, grupp och den sociala miljön.